Vad är Power BI?

Power BI består som standard av tre delar:

  • Power BI Desktop
  • Power BI Service
  • Power BI Mobile

 

I Power BI Desktop, som är en kostnadsfri nedladdningsbar app, kan man via så kallade frågor importera data från vitt skilda källor som textfiler, Excelfiler olika databaser med mera. Ofta skapas så kallade relationer mellan tabellerna automatiskt vid importen - men sker inte detta kan man skapa relationerna själv. Man kan också skapa en mängd olika typer av visualiseringar av de data man importerat i appens rapportdel.

 

I tjänsten Power BI Service, kan man publicera datauppsättningar och rapporter från Power BI Desktop. Det går också att publicera från Excel. Tjänsten nås via webbläsare och i denna kan man skapa rapporter och så kallade instrumentpaneler och appar. Apparna ger möjlighet till delning och samarbete inom en organisation.

 

Power BI Mobile är den tillhörande mobilappen som kommunicerar med Power BI Service.

kurs 

Kurs i Power BI

ANMAQ erbjuder en introduktionskurs i Power BI. På kursen får du grundläggande kunskaper om hur Power BI och dess olika delar fungerar. Du kan läsa mer om kursen genom att klicka på knappen nedan.

 

Läs mer

 

 

utveckling 

Konsultuppdrag i Power BI

ANMAQ erbjuder konsulttjänster i Power BI. Du kan få hjälp med import av data, bearbetning av data, de visualiseringar av dina data som du önskar och även publicering på tjänsten Power BI. …Och om du vill kan du vara med under hela processen för att så småningom kunna ta över det löpande arbetet själv.

 

Du kan läsa mer om konsulttjänster i Power BI genom att klicka på knappen nedan.

 

Läs mer